Blog Artikel - InovatifHR, KMO's beschouwen hun personeelsdienst nog niet meteen als een strategische partner...

KMO's beschouwen hun personeelsdienst op vandaag nog als een vertrouwenspersoon voor hun medewerkers. KMO bedrijfsleiders voelen wel die noodzaak om een aantal aspecten van het HR beleid te structureren. Echter op de werkvloer gaan de dagdagelijkse operaties door en dit vergt heel veel aandacht, het uitbouwen van een structureel HR beleid wordt uitgesteld.

Wat zijn volgens InovatifHR de grote HR-uitdagingen voor de KMO's?

KMO's en zelfstandigen zijn voor een groot deel de drijvende kracht achter de Belgische economie. We moeten hen de mogelijkheid geven om hun energie in te zetten en zo de concurrentie te kunnen bijhouden, alsook te vernieuwen. Dit houdt in dat hun HR processen en personeelsbeheer en -organisatie professioneler aangepakt moeten worden. De zaakvoerder of HR Manager heeft meer dan ooit behoefte aan een externe partner die hem kan helpen bij de verbetering van deze processen, en kan aangeven hoe hij zijn medewerkers kan aanwerven, behouden en motiveren en tegelijk de kosten onder controle kan houden. Centraal in het personeelsbeleid van KMO's blijft aanwerving en selectie van nieuwe medewerkers, het opleidingsbeleid, het loonbeleid en de loonverwerking.

Wat is de rol van InovatifHR als externe HR partner bij deze uitdagingen?

De belangrijkste taak van InovatifHR als externe HR partner is de bedrijfsleider te ontlasten, zodat hij zich kan toespitsen op zijn core activiteiten. Anderzijds verplicht de schaarste op de arbeidsmarkt de werkgevers om hun HR beleid professioneler aan te pakken, en het is de taak van InovatifHR om hen op die weg te begeleiden. Ook de toenemende digitalisering in HR activiteiten maakt dat extern advies belangrijk kan zijn. InovatifHR kan hier onafhankelijk advies geven, daar waar andere partijen in de markt voornamelijk hun eigen software of systeem één op één verkopen. Ook het optimaliseren van bestaande HR processen zijn soms nuttig in deze context.

Daarom biedt InovatifHR eenvoudige,betrouwbare oplossingen aan en dit op maat van het bedrijf. Kortom, de bedrijfsleider bijstaan in het invoeren van de juiste HR oplossingen en dit binnen onze "Multi HR Service", vooral ook met een rode draad doorheen het HR beleid en de processen opdat de medewerkers dit ook herkennen en erkennen.

We delen hierbij onze kennis en zorgen dat de KMO intern zelf verder het HR beleid kan uitwerken. Als het bedrijf ervoor kiest om een deel of de HR afdeling volledig te externaliseren dan kan dit eveneens en op maat (1u, een halve dag, meerdere dagen per maand).

Meer weten, neem contact op.